Nierpatiënten Vereniging MIJNSTREKEN
♥ Wij zijn al 41 jaar actief voor Nierpatiënten en hun naasten ♥

 Ons Bestuur


Jo Boss: 1ste Voorzitter

Marian Janssen: 1ste Secretaris, 2de Voorzitter

Jeanny Meessen: 2de Penningmeester 

Hok Tio: 1ste Penningmeester,  1ste Webbeheerder

Ed Kasperek: 2de Secretaris, Ledenadministratie, Facebookpagina beheerder en 2de Webbeheerder

Jo Offermans: Coördinator Ledenwelzijn

Henny Offermans: Coördinator Activiteiten


Algemeen

De vereniging vertegenwoordigt nierpatiënten die verbonden zijn aan de Ziekenhuizen Zuyderland Sittard-Geleen, Zuyderland Heerlen en Dialysekliniek Elyse te Kerkrade. De vereniging verzorgt regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen zoals transplantaties, keuringen en voorzieningen. Daarnaast organiseert de vereniging dag- en middagtochten, kien- en knutsel middagen en een kerstdiner. Tevens verschijnt er 2x per jaar een eigen Nieuwsbrief. Hierin lees je aankondigingen en verslagen van onze activiteiten. Leden van de vereniging en donateurs ontvangen de Nieuwsbrief. Kopie van de Nieuwsbrief kan in PDF formaat worden aangevraagd via ons mailadres of worden gedownload.
M.b.t. de patiënten van Zuyderland Heerlen, Zuyderland Sittard-Geleen en Elyse Kerkrade. Periodiek vindt overleg plaats met het management en medewerkers van de dialyse-afdeling. Daarbij worden onder meer klachten en positieve ervaringen van patiënten besproken. Ook worden er samen activiteiten georganiseerd.


U kunt ons ondersteunen door:

- Lid te worden van onze vereniging.

- U kunt onze activiteiten financieel ondersteunen middels een eenmalige of periodieke donatie.

- U kunt als vrijwilliger meewerken bij het mede organiseren van de activiteiten.