Nierpatiënten Vereniging MIJNSTREKEN
♥ Wij zijn al 41 jaar actief voor Nierpatiënten en hun naasten ♥

Activiteiten agenda 2024 voor de leden (onder voorbehoud)

10 Maart                 Algemene Ledenvergadering

14 April                   Kienen

26 Mei                     Bloemschikken

9 juni                       Bezoek Kasteel Hoensbroek

16 September       Beleefbus Parkstad

13 Oktober            Herfst Knutselen

10 November        Nog nader te bepalen

15 December        Kerstdiner

De vrijwilligersdag wordt gehouden in september.


Overige activiteiten 2024.

- Patiënten/Cliënt Contactdag in Zuyd Hogeschool Heerlen. Voorlichting aan studenten die in de zorgsector studeren.

- Niertransplantatie voorlichting in het MUMC Maastricht

In het najaar houden wij een Niercafé. Op deze bijeenkomst kunnen nierpatiënten met hun vragen en verhalen terecht bij de ervaring deskundigen.

Wij werken ook samen met de dialyse afdelingen aan activiteiten.


Activiteitenkalender  Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) en Nierstichting.
Klik hier voor de activiteiten van de NVN.
Klik hier voor de agenda van de Nierstichting.


Impressies 2024

Zondag 14 April Een gezellige Kienmiddag.
Ongeveer 40 leden deden fanatiek eraan mee. Deze keer niet in de vertrouwde locatie "De Residentie" in Waubach, maar in "Wijkpunt 'T Westhoes" in Kerkrade.  Over verschillende ronden werden de prijzen verdeeld. Van 1 volle rij t.m een volle kaart. Tussendoor werden snacks rondgedeeld. In de finale ronde ging de heer van Asten uiteindelijk met de hoofdprijs vandoor.  De reacties op zowel de activiteit als op de nieuwe locaties waren zeer positief.

 

Donderdag 21 Maart. Voorlichting Niertransplantatie in MUMC Maastricht.
Ook deze keer waren wij in het MUMC  aanwezig. Samen met bestuursleden van de NVM. We hebben de nierpatiënten en naaste familieleden met advies en antwoorden kunnen bijstaan.


Zondag 10 maart Algemene Ledenvergadering
De vergadering werd door meer dan de helft van het aantal leden bezocht. We begonnen eerst met een lunch buffet. Daarna begon de voorzitter Jo Boss met de opening van de vergadering. Er werd gememoreerd aan het overlijden van mw. Kalsbeek in december 2023 en het overlijden in februari van Roy Meessen, de zoon van onze 1ste Penningmeester mw. Jeanny Meessen.  Verder blikte de voorzitter terug op een geslaagd activiteiten jaar 2023, met het jubileum feest en de nieuwe naam van onze vereniging alsmede de nieuwe statuten. De kascontrole kwam ter sprake en de mededeling dat de volgende activiteiten op andere locaties zullen plaatsvinden. Op het eind van het jaar kunnen de leden dan beslissen welke locatie ons "stam locatie" gaat worden. In verband met de stijgende kosten, werd unaniem besloten om de contributie vanaf 2025 met € 4,- te verhogen, naar € 22,- per persoon per jaar. Verder werd mw. Henny Offermans benoemd als nieuw bestuurslid. Zij zal zich bezighouden met de coördinatie van de activiteiten. Ook werden er 2 nieuwe kascontroleurs benoemd voor het volgend jaar. Voorts werden de komende activiteiten van 2024 belicht en er kwamen ideeën voor andere activiteiten in het najaar. Dit zal nog worden besproken. Tot slot kwamen er nog enkele mededelingen waaronder de naam van een nieuw vrijwilliger, namelijk de heer Frans Balter. 


6 maart 2024. Patiënten- en Cliëntcontactdag Zuyd Hogeschool.
Vandaag hebben 2 bestuursleden voorlichting gegeven aan 2de jaars studenten. Over de hele dag verdeeld in 4 groepen. Aan het eind van elk "presentatie" werd een Nier Quiz van 20 vragen gehouden.  De studenten vonden dit héél erg interessant, maar ook wel moeilijk om te beantwoorden. De beste 3 van elke groep, met de meeste goede antwoorden, kregen een cadeautje. Men vond dit erg leuk.


Impressies 2023
Kienen op de Dialyse afdelingen Zuyderland Heerlen en Zuyderland Sittard-Geleen.

Op 21 en 22 december 2023 hebben de bestuursleden alsmede vrijwilligers van onze vereniging, meegeholpen met het Kienen op de diverse dialyse afdelingen. De hulp werd zeer gewaardeerd door de het verplegend personeel. Voor de "helpers" was het ook een leuke dagbesteding. 


Kerstdiner 10 december 2023.
Op deze middag hebben we met 60 leden de kerst gevierd. We herdachten de leden die dit jaar zijn overleden, nl. Harry Niemeyer, Isaak Driesse en Edu Zimberlin. Zoals elk jaar heeft Elly Weckseler ook dit keer een mooi kerstgedicht voor iedereen. De muziek werd verzorgd door Peter Schoffelen met een mengeling van oldies en kerstliedjes. Men genoot zichtbaar van de sfeer en ook van het heerlijke kerstbuffet. Na afloop ging iedereen tevreden naar huis.


Webinar op 23 november 2023.
Samen met de NVN, Nierpatiënten Vereniging Nederland, hebben wij een Webinar over Hemodiafiltratie én de Shunt gehouden. Tevoren hadden zich al bijna 300 mensen aangemeld voor dit Webinar. Sprekers over deze onderwerpen waren dr. Gaico Verseput respectievelijk dr. Nicole Heitink. Beiden zijn internist-nefrologen bij het Zuyderland Medisch Centrum. Je kunt op de site van NVN het Webinar terugkijken.

15 Oktober. Een gezellige Kienmiddag.
Bijna 50 leden deden fanatiek eraan mee. Over verschillende ronden werden de prijzen verdeeld. Van 1 volle rij t.m een volle kaart. In de finale ronde ging de familie Snopkowski uiteindelijk met de hoofdprijs vandoor. Tussendoor werden heerlijke hapjes rondgedeeld. Het was een geslaagd middag geweest en de vereniging kreeg ook nog 2 nieuwe leden erbij.


Zondag 24 september. Huifkartocht.
Het was een prachtige dag. De zon scheen uitbundig en vanuit de huifkar genoten we van het mooie uitzicht van de heide en bossen in Landgraaf. Daarna werden we verwend met een uitgebreid boerenlunch. Iedereen ging tevreden en met een voldaan gevoel naar huis.


Zondag 2 Juli. Egelze Bakt en Preuft.
Op deze dag waren 2 activiteiten gepland. De middag werd afgetrapt met een boeiende geschiedenis rondleiding bij en in het kerkje van Eygelshoven. Daarna vertrokken we naar de tuin van ons bestuurslid Marian voor de jaarlijkse "Heel Egelze Bakt en Preuft".  We genoten van de prachtige tuin en alle heerlijke (zelfgemaakte) gebakjes en drankjes. Het was een heerlijke middag.


1 Juni. Voorlichting Niertransplantatie in MUMC Maastricht.
Op deze avond waren wij met 3 bestuursleden in het MUMC  aanwezig. Samen met bestuursleden van NVM en NPV Roermond, hebben wij de nierpatiënten met advies en antwoorden kunnen bijstaan.


30 Mei. Opname voor RTV Parkstad
Onze bestuursleden Jo Boss en Hok Tio deden mee aan de opname "Beleef Kerkrade". De in en outs van onze vereniging kwamen naar voren. Het was een verfrissende ervaring voor de bestuursleden. We hopen dan ook dat onze vereniging hierdoor meer naamsbekendheid krijgt in de regio, maar vooral bij de nierpatiënten.


4 mei en 10 mei. Nierquizen op de Dialyse afdeling van Zuyderland Sittard-Geleen.

Na Zuyderland Heerlen, was het de beurt aan de dialyse patiënten van Zuyderland Sittard-Geleen om kennis te maken met onze Nierquiz. Ook hier hebben bestuursleden en vrijwilligers in 4 dagdelen hun vrije tijd besteed om de quiz in goede banen te leiden. Zowel de patiënten als het personeel en de organisatoren zelf, waren zeer tevreden. En allemaal vonden ze de quiz ook nog leerzaam. Hiermee hebben wij in totaal de quiz 11 keer met succes gehouden op de dialyse afdelingen van Kerkrade, Heerlen, Sittard-Geleen en op de voorlichtingsbijeenkomst in de Zuyd Hogeschool Heerlen. Dank aan de organisatoren die daar veel tijd hebben ingestoken.

Zondag 2 April. Extra ALV en Oud Hollandse Spelen.
Vandaag hebben we een heel actieve zondag gehad. De dag werd afgetrapt met een kort Extra Ledenvergadering. Er moesten nog wat puntjes op de i worden gezet, na de vorige Leden Vergadering. Dat is dus vandaag gebeurd. Na de vergadering was het tijd voor oud Hollandse spelen. Wat een fanatieke en sportieve deelnemers! We stimuleerden: samenwerking, de hersenen, de motoriek en de fitheid. De leden hebben allemaal hun beste beentje voorgezet. Wat zijn we trots op jullie. Men speelde kegelen, pittenzakjes gooien, teken het maar, sjoelen, stoepranden (de hit van de dag) en er was een quiz over Holland. Er was een team die de hoofdprijs won en een team met de poedelprijs, voor het minst aantal punten. Er werd gelachen en plezier gemaakt, met tussendoor een heerlijke lunch. Er was ook voldoende tijd om over de ditjes en datjes te praten. Kortom, het was weer een top activiteit.

22 en 23 maart. Nierquizen op de Dialyse afdeling van Zuyderland Heerlen.
Op deze dagen hebben bestuurders en vrijwilligers een quiz georganiseerd op de dialyse afdeling van Zuyderland Heerlen. In 4 sessies hebben zij de patiënten op een leerzame wijze vermaakt. Bij elk volgende sessie werd het winnende puntenaantal van de vorige sessie gebroken. Allen, zowel de patiënten als het personeel en de organisatoren zelf, waren zeer tevreden. Bij deze activiteit hebben zich 5 patiënten als nieuw lid  bij onze vereniging aangemeld. In mei gaan wij deze activiteit ook in Zuyderland Sittard-Geleen houden.

5 Maart 2023. Algemene Leden Vergadering.
Op deze dag werden naast de gebruikelijke onderwerpen, zoals het Financieel Jaaroverzicht 2022, Terugblik en  Vooruitblik, ook nog andere belangrijke onderwerpen behandeld nl. Wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement 2023 en de verkiezing van de nieuwe naam. De opkomst was helaas niet zo massaal, zoals tevoren verwacht. Als gast was Pauline Ritmeester aanwezig. Zij is de coördinator van de Nierstichting voor Zuid Nederland, waaronder dus Limburg.
De ALV begon met een goed heerlijke lunch. Daarna werden de onderwerpen behandeld. Hierbij werden Hok Tio en Angelique Lemmens in hun functies herbenoemd. Verder kreeg Marian Janssen de goedkeuring om de functie als nieuw bestuurslid c.q.  secretaris, te beoefenen. Het Financieel Overzicht over 2022 werd toegelicht en akkoord bevonden.
Er werd flink gediscussieerd over de wijzigingen in de Statuten, maar uiteindelijk werd er ook ermee ingestemd. De verkiezing van de nieuwe naam bracht een nipte winnaar op. Omdat niet de benodigde aantal aanwezigen waren, moeten helaas de bovengenoemde verkiezingen en goedkeuringen bij de volgende leden vergadering, c.q. leden activiteit, op 2 april, definitief worden overgedaan.
Het was de eerste weerzien voor de leden en men was erg tevreden over de organisatie.

1 maart 2023. Patiënten- en Cliëntcontactdag Zuyd Hogeschool.
Vandaag hebben wij met 3 bestuursleden voorlichting gegeven aan 2de jaars studenten, die later in de Zorg en Welzijn hun beroep willen uitoefenen. We gaven tegelijkertijd, 2x achter elkaar, aan 2 groepen studenten voorlichting op het gebied van alles wat met nieren te maken had.  Bij elke sessie werd ook nog een Nier Quiz van 20 vragen gehouden.  De studenten vonden dit héél erg interessant, maar ook wel moeilijk om te beantwoorden. De winnaar, met de meeste goede antwoorden, kreeg een presentje. Aan het eind kregen we ook nog een applausje van de studenten.. De organisatie op die dag was zeer goed geregeld en we werden in de watten gelegd met een uitgebreide lunch. Al met al een geweldige ervaring.

Impressies 2022

Kerstdiner
Zondag 11 december hebben we genoten van ons jaarlijkse Kerstdiner. De zaal was mooi in kerstsfeer aangekleed, de muziek van Fanfare Eendracht Huls Simpelveld was prachtig en ieder was in een goed humeur. Het diner was heerlijk en Elly las een mooi kerstgedicht. De overledenen werden herdacht met een lichtjes ceremonie en achtergrond muziek van Stille Nacht. We kijken terug op een heerlijke middag en bedanken iedereen voor het komen, alsmede de fanfare voor de prachtige muziek.

5 december, Piet op bezoek
Vandaag bracht Piet samen met enkele bestuursleden een bezoek aan de dialyse. Sneeuw werd getrotseerd om overal te komen. Eerst naar Elyse Kerkrade, vervolgens naar Zuyderland Heerlen en tot slot Zuyderland Sittard-Geleen. Overal werden we hartelijk ontvangen door patiënten, dokters en verpleegkundigen. Natuurlijk had Piet voor iedereen iets lekkers meegenomen. Ook de verpleegkundigen kregen iets lekkers van Piet. We kijken terug op een leuke gezellige dag.

20 november. Kerst knutselen en spellen
Vandaag hebben we weer een gezellige middag beleefd. We hebben kerststukjes gemaakt en spelletjes gedaan. Er werden prachtige kerststukjes gemaakt, naar ieders smaak. Ondertussen werd er ook fanatiek gesjoeld en gekaart. Er werd ook gezongen voor onze jarige Leon. Natuurlijk was er ook een heerlijke lunch. We genoten van het samenzijn en elkaars ervaringen en verhalen. Vooral was er een warme welkom voor 3 nieuwe leden.

Herfst knutselen en spellen
16 Oktober. Wij hadden wij een reuze gezellige middag gehad. Samen met onze leden gingen wij knutselen en spelletjes doen. Er werden prachtige herfstkransen gemaakt en herfst potjes. De knutselaars waren in hun element. Meer lampjes in de krans en het werd nog mooier. Er waren ook mensen die spellen hebben gedaan. Er werd fanatiek gesjoeld. De kwajongens speelden kwajongens. Jo en Jo wonnen. Wij hebben genoten van deze dag. Maar het meest genoten we van het samenzijn en de lach op jullie gezicht. Wat een super middag.

Historische Wandeling door Slot Schaesberg zondag 18 september
Vandaag brachten wij een bezoek aan Slot Schaesberg. Een zowel geestelijke als lichamelijke excursie in de buurt. Eerst kregen wij een historische uitleg, vervolgens een rondleiding over het immense domein, met mooie verhalen daarover. We mochten ook proeven van ambachtelijke vlaai, gebakken in een stenen oven, midden in het bos. De lunch, daarna, was ook heerlijk. Tot slot genoten we nog van een muzikaal optreden van de harmonie, die o.a een medley van Queen speelden. Het weer was gelukkig beter dan ze tevoren hebben voorspeld. Kortom, we hebben weer genoten. Zo mooi, dat we deze historische plek mogen bezoeken.

Extra Algemene Ledenvergadering, zondag 21 augustus.
Vandaag hebben we een Extra Algemene ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering werd Jo Boss officieel benoemd tot onze nieuwe voorzitter. We zijn blij dat hij nu ons nieuwe boegbeeld is. Daarnaast werd Ed Kasperek officieel benoemd tot Secretaris. Wij wensen beiden veel succes en veel plezier met hun functie. Verder bespraken wij het nieuwe Huishoudelijk Reglement 2023. Na uitleg en het beantwoorden van veel vragen hierover, werd het Huishoudelijk Reglement 2023 door de leden akkoord bevonden. Ook de contributie verhoging voor 2023, met € 2,- per jaar, werd akkoord bevonden. Natuurlijk werd er ook gezellig geluncht en bijgepraat, onder het genot van een drankje.

Zondag 26 juni, Nier Quizzen en BBQ
Wie weet het meest over de nieren (en Limburg)?  We zijn vandaag met zijn allen gaan quizzen. Het was allemaal best moeilijk. We werden in teams verdeeld en kregen 40 vragen over de nieren, nierproblemen en voeding en 10 vragen over Limburg. Er werd fanatiek gestreden. Uiteindelijk was er een winnend team en een team dat de poedelprijs won. Na de quiz genoten we van een heerlijke en gezellige BBQ. Het weer was ook prima en we konden lekker buiten eten. Het was een geslaagde activiteit.

Zondag 15 mei, Botanische Tuin Terwinselen (Kerkrade)
Vandaag hebben we een heerlijke zomerse dag gehad in de Botanische Tuin. We werden fantastisch ontvangen. We kregen een fantastische plek onder een feestelijke tent midden in de tuin. Daar genoten we van een heerlijke lunch. Na de lunch kregen we een leerzame en mooie rondleiding, waarbij we veel te weten kwamen over de tuin en haar geschiedenis. Ook zagen we bijzondere planten en bomen. Daarna genoten we van heerlijke vlaai. Het was een dagje om te genieten, met een grote G.

Zondag 24 april, Bowlen en Steengrillen
Wat een supergezellige middag hadden we gehad. We zijn wezen bowlen en daarna hebben we aan tafels gegrild. Wat een succes was het. Er werd fanatiek gebowld en sommige mensen vielen ook nog in de prijzen. De mensen die niet meededen, hebben de
Bowlers aangemoedigd. Maar het allerfijnst was: het samenzijn en het plezier wat we met zijn allen hebben gehad.
Paas kuiken verrast Dialyse patiënten

Op 15 april, Goede Vrijdag, bezochten we de dialyserende patiënten in Zuyderland Heerlen, Sittard-Geleen en in Elyse Kerkrade. Wat was het fijn dat we weer bij jullie langs konden komen. We hebben genoten van jullie glimlach en de hartelijke ontvangst. ♥

Zondag 27 maart Paas kienen
Vandaag hebben we genoten van een middagje paas kienen. Er waren mooie prijzen te winnen. Iedereen deed fanatiek mee en het was soms spannend. Tussendoor genoten we van een hapje, drankje en elkaars gezelschap. Het was weer een gezellige middag.

Zondag 6 maart Algemene Ledenvergadering
De vergadering was goed bezocht. We keken terug op 2021 en vooruit naar 2022. Ook bekeken we het financiële jaaroverzicht. Dit overzicht was natuurlijk van te voren gecontroleerd en in orde bevonden door onze kas controleurs. We kijken ondanks de vele beperkingen door corona, terug op een geweldig 2021. Iedereen ging met een geweldig en tevreden gevoel na afloop van de activiteit naar huis.