Nierpatiënten Vereniging MIJNSTREKEN
♥ Wij zijn al 41 jaar actief voor Nierpatiënten en hun naasten ♥

Nierfalen

In Nederland zijn een paar duizend mensen aangewezen op een nierfunctie vervangende behandeling. Zij lijden aan een chronische nierinsufficiëntie of te wel nierfalen, veroorzaakt door onvoldoende werking van de nieren.
Er zijn drie methoden om de nierfunctie te vervangen.
Twee dialysemethoden:  1.   de hemodialyse en 2.   de peritoneaal dialyse (buikspoeling).
3. Niertransplantatie.  Dit laatste is echter niet voor iedereen weggelegd, omdat eventuele complicaties of de schaarste aan donororganen hierbij bepalend zijn. Veel nierpatiënten zijn dus tijdelijk of voor de rest van hun leven aangewezen op een nierfunctie vervangende behandeling, dialyse. Deze behandeling grijpt diep in op het persoonlijk leven en op het maatschappelijk functioneren.


Transplantaties
Bron: Nierstichting

NTS Jaar cijfers 2023. Succes donorwet zet door!

In 2023 zijn 1.020 niertransplantaties uitgevoerd waarvan de helft met een nier van een overleden donor, zo blijkt uit de NTS-jaarcijfers. Hiermee zet de opgaande lijn van 2022 zich voort en stijgt het aantal niertransplantaties in 2023 opnieuw. Op 1 januari 2024 hebben 13,9 miljoen Nederlanders actief een keuze ingevuld. Hiervan zijn 8,1 miljoen Nederlanders geregistreerd als donor, met een ‘Ja’ dan wel ‘Geen bezwaar’. Hiermee wordt het succes van de nieuwe Donorwet goed zichtbaar wat resulteert in méér orgaantransplantaties.   Wilt u meer weten over feiten en cijfers betreffende de nieren? Lees dan hier.


Vakantietips voor dialysepatiënten.
Elk jaar zijn er een hoop mensen die graag op vakantie willen gaan. Voor nierpatiënten is dit natuurlijk geen makkelijke opgave, zeker als je dialyseert. Veelal moeten er veel dingen van te voren worden geregeld.
Stap 1.
Pleeg eerst overleg met je behandelend arts of het raadzaam is om op vakantie te gaan. Veelal kunnen dialysepatiënten in overleg met hun arts al een hoop informatie krijgen.
Stap 2.
Neem contact op met je ziektekostenverzekering. Zij kunnen je voorzien van een EHIC card (European Health Insurance Card). Deze staat vaak al op de achterkant van je ziektekostenverzekeringskaart.
Stap 3.
Kies je reisdoel.
Stap 4.
Neem contact op met het ziekenhuis in de stad waar je op vakantie wil of er in  de periode, dat je er naar toe wil, een vakantiedialyse kan plaatsvinden. Indien ja, reserveer je plek. Vervoer van en naar de dialyseplaats kan in de meeste gevallen in overleg met het ziekenfonds of met het betreffende ziekenhuis worden geregeld.
Meer informatie kun je vinden op onder meer de volgende sites:
Nieren.nl
De Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN)
Nefrovisie

Bungalowpark overzicht
Dialyse in Spanje

Zee Dialyse (tijdens de Cruise)
Dia-Travel